Disclaimer

E-mail

De informatie in e-mailberichten van mobisite is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Aan e-mailberichten van Mobisite kunnen geen rechten worden ontleend.

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die mobisite aan de samenstelling van www.mobisite.nl besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Merknamen en Fotos
De namen Apple, en fotos iPhone en iPad zijn merknamen van Apple. De namen en fotos Galaxy en Note zijn merknamen van Samsung.

Alle informatie is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- en prijsfouten.

Prijzen zijn incl. btw